Exercici terapèutic

L’exercici terapèutic, és un mètode de rehabilitació i recuperació actiu en la qual el pacient realitza uns moviments o exercicis guiat pel fisioterapeuta amb la finalitat de resoldre la lesió o problema que es pateix.

×